Tradycyjnie, jak co roku, usiedliśmy przy wigilijnym stole, by w chwili zadumy zatrzymać się w pędzie codzienności. Były życzenia, połamanie się opłatkiem, wspólne kolędowanie oraz pyszne, wigilijne dania.