Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sds-rymanow.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj dalej", "Dowiedz się więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa sds-rymanow.org.pl spełnia wymagania w 95.31 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Penar.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Wejście główne od strony podwórka (placu, na który zjeżdżają busy przywożące uczestników ŚDS) zapewnia dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym. Plac wyłożony jest kostką brukową i pozbawiony barier architektonicznych. Przy wejściu znajdują się schody dwustopniowe oraz podjazd. Wykonane są z materiałów antypoślizgowych, zgodnie z normami prawa budowlanego.
  • Drzwi wejściowe są szerokie, z pochwytem ułatwiającym wejście do budynku.
  • Do placówki ŚDS można dostać się również windą zewnętrzną, dostosowaną do osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarz i schody w ŚDS są dostępne i szerokie, wyłożone płytkami antypoślizgowymi z atestem. Szerokość korytarza 2,30m.
  • Na ścianie klatki schodowej przymocowane są uchwyty ułatwiające wejście po schodach.
  • Przy schodach zamontowana jest również platforma schodowa sterowana automatycznie przy pomocy pilota.
  • Wejścia do sal terapeutycznych bez progów, mają szerokość 90cm,
 3. Opis dostosowań:
  • Uczestnicy ŚDS odbierani są z busów przez instruktorów terapii zajęciowej oraz przez nich także odprowadzani są do busów po zakończeniu zajęć;
  • Szatnia znajduje się na parterze. Każdy uczestnik posiada własną, zamykana szafkę z oznaczeniem łatwym do rozpoznania dla osób niepełnosprawnych (zdjęcie uczestnika);
  • Toalety i łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych;
  • Wszelkich informacji w placówce udziela kierownik oraz pracownicy ŚDS;
  • Placówka nie posiada dyżurki woźnego;
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • ŚDS posiada parking dla pracowników. Uczestnicy do placówki dowożeni są busami lub przez rodziców. Rodzice mają możliwość zaparkowania samochodu na parkingu lub na placu przed budynkiem ŚDS.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń. Do budynku ŚDS oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacji udziela kierownik oraz pracownicy ŚDS;
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.