Działania rehabilitacyjno- wspierająco- aktywizujące podejmowane w Środowiskowym Domu Samopomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Obejmują one:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, dzięki któremu uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności niezbędne im w samodzielnym funkcjonowaniu: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

- trening umiejętności społecznych;

- poradnictwo psychologiczne;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

- terapię ruchową;

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

- niezbędną opiekę podczas zajęć;

Działania rehabilitacyjno - wspierająco - aktywizujące podejmowane w Środowiskowym Domu Samopomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Obejmują one:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, dzięki któremu uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności niezbędne im w samodzielnym funkcjonowaniu: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
  • trening umiejętności społecznych;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • terapię ruchową;
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
  • niezbędną opiekę podczas zajęć;