Budynek, w którym mieści się ŚDS znajduje się przy ul. Dworskiej 40. Usytuowany jest w miejscu bezpiecznym, z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych. Znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizujących. Dysponujemy:

  • Wydzielonym pomieszczeniem kuchennym z jadalnią wyposażonym w urządzenia oraz sprzęt gospodarstwa domowego, niezbędny do prowadzenia treningów kulinarnych;
  • Salą ogólną umożliwiającą spotkania uczestników i ich rodzin;
  • Pokojem do indywidualnego poradnictwa psychologicznego;
  • Pokojem wyciszeń;
  • Salą rehabilitacyjną;
  • Salami terapeutycznymi do prowadzenia działalności wspierająco - aktywizującej oraz terapii zajęciowej;
  • Łazienką oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • oraz szatnią;