W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rymanowie zatrudniony jest personel odpowiedni do potrzeb oraz posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe. Kadrę ŚDS stanowi:

  • Kierownik - Izabela PENAR
  • 5 instruktorów terapii zajęciowej
  • 1 asystent osoby niepełnosprawnej
  • 1 fizjoterapeuta
  • 1 kierowca
  • 3 pracowników administracyjnych